Projekty

WOAD 2008

Workshop on Atopic Dermatitis Prague 2008 (23. - 24. května 2008)

Workshop on Atopic Dermatitis Prague 2008 (23. – 24. května 2008)

Program: PDF

Pátek, 23. května

 1. Alergie: mění se člověk nebo svět kolem nás? (MUDr. Radek Klubal): PDF + YouTube
 2. Prediktivní genetika a její klinická užitečnost (prof. MUDr. Milan Macek jr., DrSc.): PDF + YouTube
 3. Demografická a zdravotní problematika historické populace – cesta od a do pravěku (RNDr. Vítězslav Kuželka) + YouTube
 4. Klimatické změny: dopady na přírodu a člověka (RNDr. Jan Pretel, CSc.): PDF + YouTube

Sobota, 24. května

 1. Těhotenství a alergie – preventivní opatření pro dítě i matku (MUDr. Radek Klubal): PDF + YouTube
 2. Rizikové pro-alergické faktory pro novorozence a děti předškolního věku (prim. MUDr. Václava Gutová): PDF + YouTube
 3. Rizikové látky naší stravy (Ing. Vít Syrový): PDF + YouTube
 4. Geneticky modifikované potraviny: současný stav v ČR a legislativa (prof. RNDr. Jaroslav Drobník, DrSc.): PDF + YouTube
 5. Očkování (alergických) dětí (MUDr. Jitka Škovránková, MUDr. Radek Klubal): PDF + YouTube
 6. Emise/imise znečišťujících látek: má smysl regulace? (Mgr. Stanislav Kužel): PDF + YouTube
 7. Kvalita vody (v ČR) (MUDr. František Kožíšek, CSc.): PDF + YouTube
 8. Kvalita budov – vliv na naše zdraví (MUDr. Ariana Lajčíková, CSc.): PDF + YouTube
 9. Paleobotanika – dokáže vysvětlit nárůst alergiků? (Mgr. Petr Pokorný, CSc.): PDF + YouTube
 10. Stvoření světa: na počátku bylo… – povídání s profesorem astrofyziky RNDr. Petrem Kulhánkem, CSc.: YouTube + YouTube

Kompletní videokanál: YouTube