Nemoci

Latex

Co je to alergie na latex

Jde o imunologicky podmíněnou reakci na určité proteiny a přídatné látky obsažené v přírodním latexu. Není přesně známo, jaké množství latexových alergenů je již schopno vyvolat senzibilizaci a následně alergickou reakci. Udává se, že pro rozvoj alergie na latex je potřeba, aby množství latexového alergenu bylo větší než 0,6 ng/m3 anebo 1 ng/ml – již v této koncentraci je možné vyvolání alergické reakce na sliznici. Objevují se tři rozdílné typy reakcí:

  1. Reakce I. typu, časné přecitlivělosti, na některé proteiny latexu zprostředkovaná IgE. Klinicky se nejčastěji projevuje jako kontaktní urtikarie, projevy mohou být ale i systémové: konjuktivitida, alergická rýma s kýcháním a latexové astma, edém, hypotenze až šokový stav (následkem masivního uvolnění histaminu). Příznaky alergické reakce se v takovém případě typicky objevují během několika minut od kontaktu s latexovými alergeny.
  2. Reakce IV. typu – oddálené přecitlivělosti se mohou ale objevit i s několikahodinovou prodlevou (6–48 hodin). Projevuje se nejčastěji jako svědivý ekzém v místě kontaktu. Při opakované expozici latexu ale mohou projevy expandovat i mimo místa přímého kontaktu. Tato reakce je nejčastěji způsobena nikoli latexem jako takovým, ale chemickými přísadami použitými při úpravě přírodního kaučuku. Jde o nejčastější typalergické reakce na latex.
  3. Velmi časté jsou také reakce iritační, především dermatitidy způsobené chemickým drážděním některými chemickými látkami, BEZ zapojení imunitních mechanismů. Tento typ reakce postihuje nejčastěji osoby, které pravidelně a dlouhodobě používají latexové rukavice. Projevy jsou vždy vázány výhradně na místa kontaktu.

Latexové alergeny

V přírodním kaučuku bylo objeveno více než 150 polypeptidů a více než 35 z nich může působit jako alergen. Asi u 20 alergenů latexu je již známa kompletní nebo částečná sekvence aminokyselin. Hlavní latexové alergeny (asi 5–8 alergenů) byly definovány jako peptidy, proti kterým více než 50 % latex-senzitivní populace reaguje tvorbou IgE specifických protilátek. Jedná se o proteiny ve vodě rozpustné. Byly definovány i další alergeny, které sice nesplňují kritéria hlavních alergenů, ale mají též významný podíl na senzibilizaci. Zajímavé je, že byly prokázány rozdíly v senzitivitě na jednotlivé latexové alergeny mezi skupinou zdravotníků, dětí se spina bifida a skupinou ostatní latex-senzitivní populace. Příčina tohoto jevu nebyla zatím jednoznačně vysvětlena – svou roli hraje nejspíš věk, frekvence chirurgických výkonů, atopický stav a další genetické dispozice, cesty expozice atd.

Skrytá alergie na latex

Potravina

Extrakt

Použití extraktu

PapájaPapainAntiflogistika, laxativa, čištění dentálních protéz, maso, pivo, krekry
AnanasBromelainAntiflogistika, výroba masa a piva
FíkFicinLaxativa, výroba masa, piva, sýrů, průmysl textilní a kožedělný
AvokádoOlejKosmetika

Cesty expozice latexovým alergenům

  1. Sliznicí v dutině ústní (zubní protézy), urogenitálním traktu (gynekologické či porodnické vyšetření, močové katétry, kondomy apod.), sliznicí střev (bariové nálevy, potraviny kontaminované latexem z obalů). Podle kontroly provedené ve Velké Británii u 21 namátkou vybraných potravin byl latex v obalu prokázán u 1/3 z nich a prokázán byl i jeho prostup do potraviny.
  2. Kůží při kontaktu s rukavicemi, obvazovým materiálem a dalším zdravotnickým vybavením s obsahem latexu.
  3. Parenterálně z infúzních setů.
  4. Inhalačně z práškovaných rukavic, ve městech z automobilového provozu, v průběhu výrobního procesu.
  5. Viscerální cestou při kontaktu s rukavicemi v průběhu operačních výkonů, z implantátů.

Zkřížené reakce latexu s potravinami

Počátkem 90. let byl poprvé popsán případ pacienta se souběžnou alergií na latex a na banán. V roce 1994 byla na základě opakovaných klinických pozorování spojení alergie na latex s alergií na různé druhy ovoce vyslovena domněnka o existenci „latex-fruit syndromu“. Dnes je tento termín běžně používán pro spojení alergie na latex s klinickou nebo sérologickou zkříženou reaktivitou k potravinovým alergenům (avokádo, banán, jedlý kaštan, kiwi, papája, brambor, broskev, grep, fík, pomeranč, rajče, meloun, burský ořech, nektarinka, pohanka) + některým pylovým alergenům. Zdá se, že jsou dvě skupiny pacientů alergických na latex:

  1. Skupina prvotně senzibilizovaná na pyly a jiné rostlinné alergeny s pouze „náhodnou“ odpovídavostí i na latex (až 24× vyšší riziko latexové alergie u osob s potravinovou alergií na některé potraviny).
  2. Skupina osob prvotně senzibilizovaných na latex a následně reagujících na některé zkřížené alergeny.

Některou ze zkřížených reakcí s latexovými alergeny je postiženo přibližně až 50 % osob alergických na latex a polovina z těchto reakcí má systémový charakter. Pacienti alergičtí na latex by měli být informováni o použití ovocných šťáv v likérech, vínech, zmrzlině, marmeládě, žvýkačkách, brambůrkách, müsli a také o ovocných enzymech (papain, bromelain a ficin), které jsou užívány při výrobě potravin a léků.