Nemoci

Anafylaktický šok

Akutní stav vznikající v důsledku přecitlivělosti (alergie) k některým cizorodým látkám, obvykle vnikajícím do organismu mimo trávicí ústrojí (bodnutí hmyzu, injekce). Stejným mechanismem jako u anafylaxe se vyplavují do celého organismu vysoké dávky látek ovlivňujících zejména cévy a průdušky. Proto se anafylaktický šok projevuje těžkou dušností, poklesem krevního tlaku a oběhovým selháním. Příkladem vzniku anafylaktického šoku může být opakované injekční podání některých léků (penicilinu, antiséra) nebo kousnutí hmyzem. Stav vyžaduje okamžitou léčbu (kortikoidy, kalcium, adrenalin, dýchání kyslíku aj.).

Příznaky celkové alergické reakce jsou:

  • nevolnost, slabost, kolaps až bezvědomí při poklesu krevního tlaku s příznaky oběhového selhání
  • dušnost
  • otoky
  • zvracení
  • průjem
  • zrychlený tep srdce, zrychlený dech
  • mravenčení v končetinách, promodrávání končetin
  • studený pot

Může se objevit opožděná reakce s horečkou, bolestmi kloubů, zvětšením uzlin, kopřivkami, otoky, zarudnutím, záněty periferních nervů nebo záněty cév.

V případě výše uvedených celkových potíží je nutné použít autoinjektor s adrenalinem okamžitě. Pacient sejme šedivý klobouček na jedné straně a druhou stranou autoinjektoru zatlačí na zevní stranu stehna tak, aby vystřelila jehla s lékem. Je vhodné chvíli počkat v této poloze a pak teprve autoinjektor odložit.

Při nepřítomnosti okamžité celkové reakce lze nejdříve rozkousat 1-2 tablety protialergického léku (antihistaminika). Při zhoršování stavu i po léčbě tabletou a známkách celkové alergické reakce je ale nutné použít autoinjektor s adrenalinem tak, jak je uvedeno výše.

Vždy je nutné následně vyhledat lékaře. Pacient by měl být informován o způsobu použití pohotovostního balíčku a měl by mu být předveden cvičný autoinjektor, na kterém by si měl vyzkoušet aplikaci pohotovostního protišokového léku.