« Zpět

Pyly 2007

Workshop Pylové alergeny (17. března 2007)

Uvítání: YouTube
Program: PDF
Úvodem: PDF + YouTube
Case report: YouTube

1. Obrazový atlas alergizujících rostlin ČR (Mgr. Vojtěch Abrahám, PřF UK; MUDr. Radek Klubal): PDF + YouTube
2. Pylový monitoring (MUDr. Ondřej Rybníček, DN Brno): PDF + YouTube, (RNDr. Simona Kvasničková, SZÚ): PDF + YouTube
3. Biochemistry of human (pollen) allergens (Dr. Friedrich Altmann, Institute of Chemistry, Vídeň, Rakousko): PDF + YouTube
4. Prezentace antigenu naivním T buňkám (prof. MUDr. Pavel Barták, DrSc., Praha): PDF + YouTube
5. Cellular and mol. mechanisms of allergic diseases (PD Mübeccel Akdis MD, PhD; Head of Immunodermatology; Swiss Institute of Allergy and Asthma Research, Švýcarsko): PDF + PDF + YouTube
6. Diagnostická kritéria a úskalí pylových alergií (MUDr. Petr Kučera, PhD; FN Královské Vinohrady): PDF + YouTube
7. Laboratorní diagnostika pylových alergií (RNDr. Vladimír Řehák, PharmaTech/Phadia): PDF + YouTube
8. Léčebné přístupy - alergenová imunoterapie v praxi (prof. MUDr. Václav Špičák, CSc.): PDF + YouTube
9. Portfolio a charakteristika produktů k diagnostice a imunoterapii pylových alergií (ALK-Abéllo): PDF + YouTube
10. Portfolio a charakteristika produktů k diagnostice a imunoterapii pylových alergií (Sevapharma, a.s., RNDr. Josef Boštík): PDF + YouTube
11. Portfolio a charakteristika produktů k diagnostice a imunoterapii pylových alergií (Stallergenes, s.r.o.): PDF + YouTube
12. Aktuální informace o mechanismech působení alergenové imunoterapie (Doc. MUDr. Petr Panzner, CSc., LF UK a FN Plzeň): PDF + YouTube
13. Rekombinantní alergeny (MUDr. Vojtěch Thon, PhD, FN us sv. Anny, Brno): PDF + YouTube
14. Zkřížené alergie - pyl versus potraviny (MUDr. Martin Fuchs, FN Na Bulovce, Praha): PDF + YouTube

Kompletní videokanál: YouTube

Sponzoři